EN  UA

Lu, Jing-Jing

Jing-Jing Lu
1989-05-05
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
1
2
3
Women's Doubles
1
2
3
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
Women's Doubles
1
1
2

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Jing-Jing Lu - Grand Slam Stats

Jing-Jing Lu - OLYMPICS STATS