EN  RU

Sawamatsu, Kazuko

Kazuko Sawamatsu
1951-01-05
Japan
USA

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
1
0
1
Women's Doubles
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Women's Doubles
1
0
1
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
7
7
14
Women's Singles
2
3
5
Women's Doubles
5
4
9
Women's Singles
2
3
5
Women's Doubles
5
4
9

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Kazuko Sawamatsu - Grand Slam Stats

Kazuko Sawamatsu - WTA Stats

1972
6–3, 4–6, 6–2
1975
6-2, 3-6, 6-1
1974
4-6, 6-4, 6-0
1975
6-4, 6-7, 10-8
1974
6-3, 4-6, 7-5

Kazuko Sawamatsu - Grand Slam Stats