EN  UA

Marozava, Lidziya

Lidziya Marozava
1992-10-08

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
4
5
9
Women's Doubles
4
5
9
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
3
1
4
Women's Doubles
3
1
4
Women's Doubles
1
3
4

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Lidziya Marozava - Grand Slam Stats

Lidziya Marozava - OLYMPICS STATS