EN  UA

Miyagi, Nana

Nana Miyagi
1971-04-10
Japan

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
9
11
20
Women's Singles
0
1
1
Women's Doubles
9
10
19
0
3
3
Women's Doubles
0
3
3
4
1
5
Women's Doubles
4
1
5
3
6
9
Women's Singles
0
1
1
Women's Doubles
3
5
8
2
1
3
Women's Doubles
2
1
3

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Nana Miyagi - Grand Slam Stats

Nana Miyagi - WTA Stats

1998
7–6(7–1), 6–4
1997
6–3, 6–1
1994
6-4, 6-1
1998
6-3, 4-6, 6-4
1997
6–4, 6–1
1991
6–1, 6–4
1994
7–6, 3–6, 6–3
1995
2–6, 6–4, 6–3
1996
6-2, 6-3
1996
6-4, 6-0
1995
2-6, 6-4, 6-1
1989
4-6, 7-5, 6-3
1996
6-1, 6-1
1992
6-4, 6-4
2000
6-0, 6-2
1990
6-4, 5-7, 6-3

Nana Miyagi - OLYMPICS STATS