EN  RU

Yan, Shu-Jing

1984-10-05
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Shu-Jing Yan - Grand Slam Stats

Shu-Jing Yan - OLYMPICS STATS