EN  UA

You, Xiaodi

Xiaodi You
1996-05-12
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
3
3
Women's Doubles
0
3
3
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
Women's Doubles
0
2
2

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Xiaodi You - Grand Slam Stats

Xiaodi You - OLYMPICS STATS