EN  RU

Duan, Ying-Ying

Ying-Ying Duan
1989-07-03
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
3
2
5
Women's Singles
1
0
1
Women's Doubles
2
2
4
1
0
1
Women's Doubles
1
0
1
Women's Singles
1
0
1
Women's Doubles
1
2
3