EN  RU

Yi, Jingqian

1974-02-28
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
2
2
Women's Singles
0
2
2
0
2
2
Women's Singles
0
2
2

Jingqian Yi - Grand Slam Stats