EN  RU

Yzaga, Jaime

Jaime Yzaga
1967-10-23
Peru

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
8
6
14
Men's Singles
8
3
11
Men's Doubles
0
3
3
Men's Singles
1
0
1
Men's Singles
4
2
6
Men's Singles
3
1
4
Men's Doubles
0
3
3

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Jaime Yzaga - Grand Slam Stats

Jaime Yzaga - OLYMPICS STATS