EN  UA

Lu, Jia-Jing

Jia-Jing Lu
1989-11-18
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0

Jia-Jing Lu - Grand Slam Stats

Jia-Jing Lu - OLYMPICS STATS