EN  RU

Sun, Shengnan

Shengnan Sun
1987-01-21
China

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Winner
Runner-Up
Total
All Finals
1
2
3
Women's Doubles
1
2
3
1
0
1
Women's Doubles
1
0
1
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1
Women's Doubles
0
1
1

Shengnan Sun - Grand Slam Stats